دانلود فایل های word مقاله بررسي تريکومونيازيس در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شبيه خواني کاشان در سال 81-1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مقاله بررسي تريکومونيازيس در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان دکتر شبيه خواني کاشان در سال 81-1380 :


تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر تأثیر تریکومونیازیس بر حاملگی و سلامت نوزاد و عدم اطلاع از وضعیت اپیدمیولوژیک آن در خانم‌های باردار شهر کاشان، این تحقیق بر روی خانم‌های باردار مراجعه‌کننده به زایشگاه و بیمارستان دکتر شبیه‌خوانی کاشان در سا ل های 81-1380 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی و آینده‌نگر بر روی خانم‌های بارداری که برای انجام زایمان، مراجعه کرده بودند، صورت پذیرفت. جمع‌آوری اطلاعات بیماران با گرفتن شر ح حال، مشاهدات بالینی و آزمایشگاهی، تعیین pH ، گسترش مرطوب و محیط کشت اختصاصی تریکوموناس واژینالیس (دیاموند اصلاح شده) انجام شد. یافته‌ها: در 450خانم باردار مورد بررسی, 2مورد (44درصد) تریکومونیازیس مشاهده شد که در هر دو مورد زنان مبتلا زایمان قبل از موعد و پارگی زودرس کیسه آب و نوزاد با وزن کم حین تولد داشتند. هردو زن مبتلا به تریکومونیازیس،‌ خانه د ار، بی‌سواد و دارای ترشحات آبکی و کف‌آلود بودند. در هر دو مورد واژینیت مشاهده شد. یکی از بیماران سرویکس توت‌فرنگی داشت در حالی که در زنان باردار فاقد تریکومونیازیس این علامت مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: میزان آلودگی به تریکومونیازیس در منطقه، پایین است. تریکومونیازیس در بروز زایمان قبل از موعد، و پارگی زودرس کیسه آب و وزن کم حین تولد نوزاد نقش دارد، لذا مطالعات تحقیقی در جوامع با آلودگی بالا پیشنهاد می‌گردد. از طرف دیگر, علایم بالینی و معاینه فیزیکی برای تشخیص تریکومونیازیس کافی و دقیق نیست. بنابراین, تشخیص صحیح با روش‌های آزمایشگاهی جهت درمان مناسب توصیه می‌شود.

لینک کمکی